Referater fra DS-Faxes generalforsamlinger, fra 2010 til 2024 :

 Referat 2024   Referat 2023   Referat 2022   Referat 2021   Referat 2020   Referat 2019  Referat 2018e  Referat 2018   Referat 2017   Referat 2016   Referat 2015   Referat 2014   Referat 2013   Referat 2012   Referat 2011   Referat 2010 

Referat fra generalforsamlingen i Danske Slægtsforskere – Faxe,
CVR 33686587, onsdag den 13. marts 2024
på Haslev Folkebibliotek, Romanen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning for det forløbne år.
 4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastlæggelse af budget for det kommende kalenderår.
  Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Formanden Tine Olsen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Linda Bak Hansen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Solveig Christensen (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.
  Suppleant 1 Charlotte Fevre Hansen (modtager ikke genvalg)
  Suppleant 2 Anne Salkola (modtager genvalg)
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter.
  På valg til bilagskontrollanter er:
  Thom Christensen (modtager ikke genvalg)
  Svenn Erik Kristensen (modtager genvalg)
  Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter.
  Lise Steenstrup (modtager genvalg)
  Ny bilagskontrollantsuppleant.
 10. Eventuelt.

Referat:

 1. Svenn Erik Kristensen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
  Dagsordenen blev godkendt.
 2. Solveig Christensen blev valgt til referent.
 3. Formandens beretning for 2024.

  Året 2023 var vi 87 medlemmer.
  I året har biblioteket selv skulle bruge lokalet en del gange, hvor vi så enten har måtte aflyse eller bruge lokale 2 hvis det var ledigt.
  Vi har haft følgende foredrag:
  Torben albrith lægdsruller
  Michael Dupont arme kvinder
  Ulrich fæstebonden og slægtsforskeren.
  Hvad laver præsten når han ikke præidker/Erik Kann.
  Michael dupont ejendomshistorie
  Mette Gundel fortalte om kastellet
  Så har vi arbejdet lidt med lægdsruller.
  Haft lidt gruppearbejde
  Arbejdet med Legacy et par aftner hvor Svenn Erik stod for det - mange tak.
  Vi har forsøgt at lave en tur til Thorsvangs museum på Møn, men der var ikke tilslutning (7 tilmeldt)
  Vi har haft 4 bestyrelsesmøder.
  Vi har haft en fin sommerafslutning.
  Fin Juleafslutning
  Året, slutter året af med 87 medlemmer. 
  Beretningen blev godkendt.

 4. Formanden aflagde det reviderede regnskab (da kassereren havde meldt afbud)
  Regnskabet blev godkendt. 
 5. Ingen indkomne forslag.
 6. Budgettet blev godkendt. Kontingent kr. 150,- blev godkendt.
 7. Formanden Tine Olsen blev genvalgt.
  Linda Bak Hansen blev genvalgt.
  Anne Salkola blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
 8. Solveig Christensen blev valgt til suppleant.
  Karin Lassen blev valgt til suppleant.
 9. Lise Steenstrup blev valgt som bilagskontrollant.  
  Svenn Erik Kristensen blev genvalgt som bilagskontrollant.
  Bilagskontrollantsuppleant er verkant.
 10. Eventuelt

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.


(C) Tersoft.